ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายชื่อนักเรียนที่งานไม่เรียบร้อยและที่ยังไม่ส่งงาน

รายชื่อนักเรียนที่งานไม่เรียบร้อยและที่ยังไม่ส่งงาน
ห้อง 6/1      1.ฉัตรศรินทร์  2.ภัทรสุดา   3.ธนากร(ไม่แชร์ลิงค์บล็อก)  4.สุชาดา  5.ปุณณดา
                   6.พิมพ์รัตน์ 7.ญาณกิตต์(ไม่แชร์ลิงค์บล็อก) 8. อารีรัตน์(ไม่สมบูรณ์) 9.ศิรินทิพย์
                   10.ณัฐิดา
ห้อง 6/2      1.อรญา (แบบทดสอบเลือกตอบมีปัญหา) 2.ปิยะวัตร(มี 3 แบบ)  3.กิ่งกาญจน์ 
                  4.ทัศน์วรรณ  5.พนิตตา  6.มีนา 7.ศิริพร(ชณัชดา)  7.สุรเดช  8.ชณัชดา 
                  9.สิริพร  10.อรนิชชา  11.อังคณา  12.สุนันทา  13.ปฏิภาณ  14.ออมทอง
                  15.โชติกา  16.ณัฐมล  17.เนตรชนก  18.ยลลัดดา(ถามไม่ตรงกับบล็อก) 
                  19.สัณห์สินี  20.อภิญญา 21. ชนาธิป(เลือกตอบ)  22.นรากร  23.นันทวุฒิ
ห้อง 6/3      1.ฤทธิเกียรติ  2.ต่อสกุล(ถามไม่ตรงกับบล็อก) 3.ปกรณ์  4.มารุต  5.เสาวลักษณ์
                  6.ศศิวิภา  7.ธัญญเรศ  8.วัลย์ลดา(เลือกตอบ) 9.อรอุมา  10.ธีรวุฒิ
ห้อง 6/4      1.ณัฐพงษ์  2.ศักดา  3.บรรดิษฐ์ 4.นฤมล  5.กัญฐมณี 6.พัชริดา  7.เยาวเรศ
                  8.นริศรา 9.เมธา  10.รัตนชัย  11.สุริวัฒน์  12.เอกราช
ห้อง 6/5      1.ขัตติยะ  2.พงศธร  3.กนกอร  4.เพชรา  5.วุฒิไกร  6.ชนิตา  7.ณัฐมล 
                  8.เกรียงศักดิ์  9.ธีรพงษ์  10.สมภพ  11.สันศนีย์  11.สุชาดา  12.สุดารัตน์
                  13. อารียา  14.อภิสิทธิ์
ห้อง 6/6      1.กนกวรรณ  2.สุภาพร  3.ธเนศ  4.อนันต์  5. อภิชาติ


  หมายเหตุ ............ใครที่ส่งแล้วช่วยบอกด้วยในแสดงความคิดเห็น
แถบสีเหลืองหมายถึงแก้ไข้เรียบร้อยแล้ว
ชณัชดา แบบทดสอบแบบเลือกตอบไม่แสดง

ผู้ติดตาม

Google+ Followers

พยากรณ์อากาศ

สลากกินรวบโดยไม่แบ่งใคร